• vedení účetnictví domu podle zákona o účetnictví
  • zpracování podkladů pro zřízení bankovního účtu
  • styk s bankou a s poštou
  • zpracování účetní závěrky
  • zajištění předpisu a plateb nájemného
  • zajištění přepisu plateb mezi vlastníky
  • zajištění ročního vyúčtování služeb
  • evidence dlužníků a vymáhání pohledávek
  • zajištění archivace veškerých účetních dokladů
  • registrace a další povinnosti ve vztahu SVJ a zdrav. a soc. pojištění
  • zajištění registrace na finančním úřadu včetně dalšího vyřizování záležitostí SVJ s finančním úřadem