• vedení provozní a technické dokumentace domu včetně archivace
 • zajištění smluv s dodavateli energií a dodávek těchto energií
 • zajištění nepřetržité havarijní služby
 • zajišťování oprav, rekonstrukcí, údržby bytů a společných částí domu
 • zajištění periodických revizí elektroinstalace a plynoinstalace a následných oprav
 • zajišťování požární ochrany společných částí domu
 • zajištění odečtů a kontrol měřidel včetně jejich výměny po uplynutí cejchovací doby
 • pomoc při zpracování návrhů plánů oprav, rekonstrukcí a modernizaci domu, 
 • včetně kalkulace nákladů a jejich financování
 • pomoc při vyřizování dotací
 • zajištění zpracování projektových dokumentací, rekonstrukcí a oprav budov včetně zajištění potřebných povolení
 • zajištění energetických auditů
 • zajištění technického dozoru při realizaci staveb