Středisko exteriérových služeb pro vás zajistí tyto služby:

 • veškeré práce spojené s údržbou zeleně, živých plotů a stromů (sečení a mulčování různými mechanizmy, práce s motorovou pilou od kácení po ořezání,, chemické ošetření prorůstající zeleně), výsadba stromů a keřů,
 • přepravu materiálů prostřednictvím různých mechanizmů včetně kontejnerové přepravy,
 • výkopové práce, nakládání a skládání materiálů malým nakladačem
 • práce s montážní plošinou,
 • strojní zametání chodníků a komunikací, ruční zametání, čištění kanalizačních vpustí,
 • údržbu a opravu veřejného osvětlení, opravu nasvětlení přechodů včetně budování nového VO,
 • údržbu a opravu rozhlasu včetně budování nových bezdrátových,
 • zimní údržbu komunikací prostřednictví různých mechanizmů i ruční ZÚ,
 • vodorovné dopravní značení,
 • opravy chodníků, vysprávky  komunikací, opravy a budování opěrných zdí
 • opravy laviček, zábradlí, kontejnerů, dešťových vpustí,
 • údržbu hřišť a pískovišť 

Ceník mechanizace

Zametací vůz Ifa KM 2301 - vysavač listí

800,- Kč/hod/osoba

22,- Kč/km

Montážní plošina MP 13 - zejména opravy VO

500,- Kč/hod/osoba

19,- Kč/km

Přeprava materiálu Gazelle 33027 - kontejner

17,- Kč/km

50,- Kč/1/hod doba použití

50,- Kč/1/hod výkon na místě

Nakladač 861S

520,- Kč/hod/osoba

Odvoz odpadů spec. vozidlem - Š LIAZ N.K. - kontejner

80,- Kč/1/hod doba použití

55,- Kč/1/hod výkon na místě

22,- Kč/km

Přeprava materiálu MAGMA - Alficar

50,- Kč/1/hod doba použití

50,- Kč/1/hod výkon na místě

17,- Kč/km

 

Stálý pracovník - 200 Kč/hod

K výše uvedeným cenám bude připočteno DPH dle platných cenových předpisů a případná čekací doba mechanismu a doba nakládky.